Een pluriforme geneeskunde is een cultuurhistorische noodzaak en vrijheid van therapiekeuze is een grondwettelijk recht.


Wat nu bewezen is, was eens slechts verbeelding.†(William Blake)

Per januari 2018 ben ik verplicht achter mijn titel 'arts’†de woorden†‘niet praktiserend’ te vermelden.†

Daarmee verandert er helemaal niets aan mijn werk. Mijn praktijk gaat gewoon door.

De verplichting voor dit†’niet†‘praktiserend’†heeft te maken met de situatie dat ik me per†januari 2018 niet heb laten herregistreren in het BIG register.
De reden daarvoor is als volgt.

Voor herregistratie in het BIG register diende ik aan te tonen dat ik in de laatste 5 jaar minimaal 2080 uren regulier medisch werk heb verricht. Om dat aan te tonen zou ik onderscheid moeten maken tussen welk aandeel van mijn werk regulier is en welk deel homeopathie.†

Deze eis komt voort uit het standpunt van het medische establishment dat homeopathie geen geneeskundig werk is. Daar ben ik het niet mee eens. De rechter ook niet. Deze heeft beslist dat er wettelijk geen onderscheid gemaakt mag worden tussen artsen die regulier werken en die welke CAM methoden toepassen. Het BIG register distantieert zich daarvan. Dan distantieer ik me van het BIG register.

Ik zet mijn werk voort als lid van de NVKH, de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten. Ik vind het toepassen van de homeopathie als geneesmethode belangrijker dan het etiket dat erop geplakt wordt door groeperingen die er geen verstand van hebben.

De geschiedenis toont aan dat er voortdurend ontwikkeling in de werkelijkheid aan de gang is. Alles verandert voortdurend.

Als de wereld perfect was, zou er geen ontwikkeling meer mogelijk zijn. Dat zou ook niet nodig zijn.†

Het vervolmaken van de wereld in overeenstemming met de ordening die in de kosmos gegeven is, is een opdracht voor de mensheid.

De Homeopathie†is een door de mens uitgewerkte methode om zinvol in verbinding met de schepping heling tot stand te brengen. Homeopathische middelen leveren †informatie aan, waarmee levende organismen, mens, plant en dier, betere oplossingen kunnen vinden voor de problemen waarvoor ze zich gesteld zien bij de verwezenlijking van de doelen van hun bestaan.

En laat je niet van de wijs brengen als sommige†wetenschappers en sceptici zeggen dat het allemaal niet bewezen is. Wij weten wel beter.
Scepsis gaat voorbij aan de directe ervaring.†

Of, zoals Sir Laurence Gardner zei:
'Scepsis is de meest effectieve manier om niets nieuws te leren.'Stuur mij een email:†fd@quodnatura.info † © Fernand Debats 2020